bantayog.foundation

bantayog.foundation

Halina

Jess Santiago wrote Halina in the late 1970s as a narrative against the abuses faced by ordinary people in the hands of the repressive Philippine government during the darkest years of Martial Law.

https://www.facebook.com/188083964563111/videos/1891720815711/
Si Lina ay isang magandang dalaga
Panggabi sa isang pabrika ng tela
Sumapi sa union, sumama sa welga
Biglang nagkagulo, nawala si Lina
Nang muling makita’y hubad at patay na
Halina, halina
Damitan ang bangkay at sa ating puso’y
Hayaang humimlay si Lina.

Isang magsasaka si Pedro Pilapil
Walang kaulayaw kundi ang bukirin
Nguni’t isang araw, amy biglang dumating
Ang saka ni Pedro’y kanilang inangkin
Tumutol si Pedro, at siya ay binaril
Halina, halina
At sa ating puso’y hayaang maghasik
Ng punla si Pedro Pilapil.

Si Aling Maria’y doon nakatira
Sa tabi ng isang bundok ng basura
Nguni’t isang araw binuldozert sila
Sapagkat darating ang mga turista
Nawalan ng tahanan ang isang pamilya
Halina, halina
At sa ating puso’y ipagtayo ng tahanan
Sina alingMaria.
Halina, halina.