bantayog.foundation

bantayog.foundation

Hindi Tayo Maaring Makalimot, by Jovito R. Salonga, November 1998

hindi tayo maaring makalimothindi tayo-2