bantayog.foundation

bantayog.foundation

Inang Lupa, Inang Bayan

02

Catch the play Inang Lupa, Inang Bayan featuring Marili Fernandez-Ilagan and Teresa Opaon-Ali's Sanlibongan and Bonifacio Ilagan's Hindi Na Muli at the Bantayog ng mga Bayani from March 14-17, 2016 7PM. For more information, please contact Bantayog.

Inang Lupa, Inang Bayan is brought to you by the Bantayog ng mga Bayani Foundation, Tag-ani Performing Arts Society, and the UP Sigma Alpha Nu Sorrority, Diliman.

Sanlibongan

Hindi na muli

01