bantayog.foundation

bantayog.foundation

Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan

"May araw ding ang luha mo’y masasaid, matutuyo.”

Filipinos from different walks of life commemorate this year’s Independence Day with Amado V. Hernandez’ “Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan.”

Amado V. Hernandez was a journalist, writer and poet. He wrote this poem from prison.