bantayog.foundation

bantayog.foundation

Walingwaling, a Poem by Judy Taguiwalo

Walingwaling

Fellow activist and former social welfare secretary Judy Taguiwalo had written the following poem in (1984) in Walingwaling’s honor:

Walingwaling

Lagi kitang naalaala
Lalo na ngayon
Tulad mo, sanggol ko’yisinilang din / sa
daigdig na hugis kuwadrado
Tulad mo, pag-asa’y di nawawala
Patuloy na pinaalab ito / ng hanging
nagdadala / ng dagundong ng mga
paa / mga sigaw na di kayo nag-iisa /
at ng halimuyak ng mga
Walingwaling / di lamang sa bundok